Projektový ateliér  
   
 
 
       
   
VÝZVA - OPAKOVANÁ
na predkladanie ponúk
(nová lehota: 05.08.2022 do 18:00 hod.)

Názov predmetu zákazky:
„3D pre kultúrne dedičstvo - opakovaná“

Predmet zákazky:
1: Nákup 3D skeneru s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k 3D skeneru.
2: Nákup výpočtovej techniky s príslušenstvom a poskytnutou službou inštalácie softvéru k výpočtovej technike.Dokumenty
 
Výzva
Výzva na predkladane ponúk

Prílohy
Priloha_k_vyzve_c_1_opis_skener.rtf
Priloha_k_vyzve_c_2_opis_VT.rtf
Priloha_k_vyzve_c_3_kriterium_cast_1.rtf
Priloha_k_vyzve_c_4_kriterium_cast_2.rtf
Priloha_k_vyzve_c_5_KZ_cast_1.rtf
Priloha_k_vyzve_c_6_KZ_čast_2.rtf
Priloha_k_vyzve_c_7_identifikacne_udaje_cast_1.rtf
Priloha_k_vyzve_c_8_identifikačne_udaje_cast_2.rtf
Priloha_k_vyzve_c_9_vyhlasenie_cast_1.rtf
Priloha_k_vyzve_c_10_vyhlasenie_čast_2.rtf
 
Odpovede
Odpoved ku špecifikácii produktu
 
Zmluvy
Kúpna zmluva č.1 predmetu zákazky „Projekt 3D pre kultúrne dedičstvo“ financovaný z prostriedkov EU – opakovaný výber“
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 1
Kúpna zmluva č.2 predmetu zákazky „Projekt 3D pre kultúrne dedičstvo“ financovaný z prostriedkov EU – opakovaný výber“
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.2
 
Realizácia procesu verejného obstarávania Projektu 3D pre kultúrne dedičstvo financovaný z prostriedkov EU - opakovaný výber
Mandátna zmluva
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve